Lv 83   FUZEEEEEEEEEEEE
3983
2363
70
Karus
79571969 / 1451540999
87,542 / 100
-
220
-
122
60
50
50
0

31

26

28

10

46

16

2

4299

3

3853

Chitin Armor Pauldron (+1)
Upgrade Item
Warrior Armor
Weight : 18.00
Currently Durability : 11853 (%95)
Max Durability : 12500
Defense Ability : 135
Required Strength : 160
Required Health : 90

**
Impact (+1)
Upgrade Item
Club
Attack Power: 74
Attack Speed: Normal
Effective Range : 1
Weight : 6.00
Currently Durability : 13955 (%100)
Max Durability : 14000
Required Strength : 176

**
Round Shield (+6)
Rare Item
Shield
Effective Range : 2
Weight : 7.00
Currently Durability : 7832 (%72)
Max Durability : 11000
Defense Ability : 88
Defense Ability (Dagger) : 15
Defense Ability (Sword) : 15
Defense Ability (Axe) : 15
Defense Ability (Spear) : 15
Defense Ability (Arrow) : 15
Required Strength : 81

**
Grypons Helmet (HP)
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Attack Aurora (Pathos' Glove) (Rogue Attack)
Cospre Item
Currently Durability : 4200 (%100)
Max Durability : 4200

**
Attack Aurora (Pathos' Glove) (Warrior Attack)
Cospre Item
Currently Durability : 4200 (%100)
Max Durability : 4200

**
Grypons Pauldron (HP)
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Potion of soul
Non Upgrade Item
Weight : 0.50

**
1000 HP+ Scroll(L)
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Max Durability : 30

**
Talia Skin
Craft Item
Warrior Armor
Weight : 0.10
Max Durability : 5000
Defense Ability : 183
Defense Ability (Club) : 50

**
Talia Skin
Craft Item
Warrior Armor
Weight : 0.10
Max Durability : 5000
Defense Ability : 183
Defense Ability (Dagger) : 50

**
Speed+ Potion
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Max Durability : 30

**
Talia Skin
Craft Item
Warrior Armor
Weight : 0.10
Max Durability : 5000
Defense Ability : 183
Defense Ability (Spear) : 50

**
Talia Skin
Craft Item
Warrior Armor
Weight : 0.10
Max Durability : 5000
Defense Ability : 183
Defense Ability (Axe) : 50

**
Spirit of Genie
Non Upgrade Item
Max Durability : 10

**
Special PK Cup
Non Upgrade Item
Lune Item

**
Attack+ Scroll
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Max Durability : 30

**
Armor Enchant Scroll
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Max Durability : 30

**
Premium Potion MP
Non Upgrade Item
Max Durability : 5000

**
Weapon Enchant Scroll
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Max Durability : 30

**
Premium Potion HP
Non Upgrade Item
Max Durability : 5000

**

FUZEEEEEEEEEEEE

Son Girişi 2 ay önce
İstatistikler
  • Düşman Öldürme: 405
  • Toplam Ölme: 263
  • Öldürülen Canavar: 6307
  •