Lv 83   NuLMaSt3R
4188
3218
70
Elmorad
1435777745 / 1451540999
656,176 / 100
-
237
-
130
60
50
50
0

22

9

16

288

411

2

296

69

265

14

23

12

12

Ruby Earring (+9)
Upgrade Item
Earring
Strength Bonus : 9

**
Chitin Armor Helmet (+6)
Upgrade Item
Warrior Armor
Weight : 10.8.00
Currently Durability : 17156 (%99)
Max Durability : 17500
Defense Ability : 96
Strength Bonus : 10
Required Strength : 162
Required Health : 86

**
Ruby Earring (+8)
Upgrade Item
Earring
Health Bonus : 8

**
Lupus Pendant
Unique Item
Necklace
Defense Ability : 20
Strength Bonus : 10
Resistance to Lightning : 30

**
Goblin Pauldron
Craft Item
Warrior Armor
Currently Durability : 12156 (%98)
Max Durability : 12500
Defense Ability : 151
Strength Bonus : 10
HP Bonus : 50
Resistance to Flame : 16
Resistance to Glacier : 16
Resistance to Lightning : 16
Required Strength : 160
Required Health : 90

**
Robin Loot
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Raptor (+1)
Reverse Upgrade Item
Long Spear
Attack Power: 175
Attack Speed: Very Slow
Effective Range : 2
Weight : 15.00
Currently Durability : 12493 (%90)
Max Durability : 14000
Poison Damage : 70
Required Strength : 224

**
Linen Belt (+9)
Upgrade Item
Belt
Health Bonus : 9

**
Sapphire Ring (+9)
Upgrade Item
Ring
Strength Bonus : 9

**
Chitin Armor Pads (+6)
Upgrade Item
Warrior Armor
Weight : 14.4.00
Currently Durability : 17156 (%99)
Max Durability : 17500
Defense Ability : 128
Strength Bonus : 10
Required Strength : 166
Required Health : 88

**
Sapphire Ring (+9)
Upgrade Item
Ring
Strength Bonus : 9

**
Chitin Armor Gauntlet (+6)
Upgrade Item
Warrior Armor
Weight : 7.2.00
Currently Durability : 17156 (%99)
Max Durability : 17500
Defense Ability : 64
Strength Bonus : 10
Required Strength : 154
Required Health : 82

**
Chitin Armor Boots (+6)
Upgrade Item
Warrior Armor
Weight : 7.2.00
Currently Durability : 17156 (%99)
Max Durability : 17500
Defense Ability : 64
Strength Bonus : 10
Required Strength : 158
Required Health : 84

**
Valkyrie Helmet
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Attack Aurora (Pathos' Glove) (Rogue Attack)
Cospre Item
Currently Durability : 4200 (%100)
Max Durability : 4200

**
Attack Aurora (Pathos' Glove) (Warrior Attack)
Cospre Item
Currently Durability : 4200 (%100)
Max Durability : 4200

**
Valkyrie Pauldron
Cospre Item
Currently Durability : 7200 (%100)
Max Durability : 7200

**
Special PK Cup
Non Upgrade Item
Lune Item
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**
Menissiah Transform Scroll(El Morad)
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%171560)
Max Durability : 10

**
300 Defense+ Scroll(L)
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%57187)
Max Durability : 30
Defense Ability : 300

**
Water of grace
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**
Potion of soul
Non Upgrade Item
Weight : 0.50
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**
Weapon Enchant Scroll
Non Upgrade Item
Weight : 3.00
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**
Stone of Warrior
Non Upgrade Item
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**
Stone of life
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**
Potion of sagacity
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**
Speed+ Potion
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%57187)
Max Durability : 30

**
Attack+ Scroll
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%57187)
Max Durability : 30

**
1500 HP+ Scroll(L)
Non Upgrade Item
Weight : 0.10
Currently Durability : 17156 (%57187)
Max Durability : 30

**
Blessed Upgrade Scroll (High Class Item)
Non Upgrade Item
Currently Durability : 17156 (%1715600)

**

NuLMaSt3R

Son Girişi 2 ay önce
İstatistikler
  • Düşman Öldürme: 2536
  • Toplam Ölme: 915
  • Öldürülen Canavar: 36873
  •